Organisatie

De doelstelling van de kringloopwinkel Oosterwolde & Oldebroek is met het uit de verkoop ontstane gelden,
ondersteuning geven aan christelijke projecten in oost europa. Met name in Hongarije, Roemeniëen de Oekraïne
projecten voor scholen, kerken en studiemateriaal.

het verlenen van hulp aan kerken en christenen, die geleden hebben of nog lijden onder het communisme. Voorwaarde voor de hulpverlening is dat de hulpvragende kerken en christenen de Bijbel als het onfeilbaar en geïnspireerde woord van God aanvaarden;

het coördineren en stimuleren van de ontwikkeling van regio’s in landen, die geleden hebben of nog lijden onder het communisme en waar de kerkelijke structuur ontbreekt. De ontwikkeling van de betreffende regio’s is nooit een doel op zichzelf, maar altijd gericht op de opbouw van het kerkelijk leven;

het informeren en voorlichten van kerken, instellingen en particulieren in Nederland en andere westerse landen over de situatie van christenen en landen die geleden hebben of nog lijden onder het communisme, alsmede over de hulpverlening aan dezen.
Om dit alles te kunnen blijven doen hopen alle medewerkers van de kringloopwinkel op uw blijvende steun.

U kunt de kringloopwinkel ook steunen door het doen van een gift op rek.nr. 3484-00365 Rabobank Oldebroek.

Op 02 maart 2004 is de organisatie verkozen tot vrijwilliger van het jaar 2003,er zijn op dit moment 78 vrijwilligers actief bij de stichting.

De kringloop ontstond vanuit de commissie Oosterwolde en besloten werd de opbrengst te doneren aan goede doelen in Oost-Europa. Op 22 januari 1997 werd er een vergadering belegd met de projectcommissie van de hervormde kerken in Oosterwolde en Oldebroek.

Na overleg met de gemeente Oldebroek kon de voormalige kleuterschool aan de Oldebarneveldweg gehuurd worden. Op 7 februari werd de winkel geopend door toenmalig wethouder D. Schutte. Het bleek al spoedig dat er een grote behoefte was aan een dergelijke winkel want karren vol goederen kwamen binnen en dus werd besloten een eigen kringloopwinkelkar aan te schaffen. In februari 2000 werd de kar vervangen door een bus met een verlengde laadruimte. Al na anderhalf jaar werd de bus ingeruild voor een klein vrachtwagentje met een hydrolyse laadklep.

Op 13 juni 2000 werd de kringloop een stichting. De kringloop werkt momenteel met 80 vrijwilligers en de goederen worden na een telefoontje (06 – 2003 66 99) gratis opgehaald.

Met de opbrengst van de kringloopwinkel worden een aantal projecten in Hongarije, Oekraïne en Roemenië ondersteund op het gebied van onderwijs, maar ook kerken en kindertehuizen voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten kunnen op de warme belangstelling rekenen. Momenteel wordt de bouw van een school in Csongor (Oekraïne) ondersteund. In dit dorp gaan circa 400 leerlingen naar drie verschillende locaties die het predikaat school nauwelijks verdienen. Zowel de gebouwen als het interieur verkeren in slechte staat.

Om dit alles te kunnen blijven doen hopen alle medewerkers van de kringloopwinkel op uw blijvende steun. U kunt de kringloopwinkel ook steunen door het doen van een gift op rek.nr. 3484-00365 Rabobank Oldebroek.

Het voornemen is om dit jaar op het bedrijventerrein aan de Oude Dijk in Oldebroek een nieuw onderkomen te realiseren van 20 X 30 meter. De plannen zijn in een ver gevorderd stadium en als het aan het bestuur van de kringloop ligt gaat nog dit jaar de schop in de grond

Inmiddels is de kringloop winkel klaar en beschikken wij over 1200 m2 winkel ruimte en mogen we het prachtige resultaat bewonderen een ieder die hier aan heeft medegewerkt heel hartelijk bedankt